meuang_sc@hotmail.com

045-313-472

ปรับปรุงล่าสุด 19 ต.ค. 2020 10:09:04 651

 

โรเงรียนเมืองอุบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1

530 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี

จ.อุบลราชธานี 34000 

เบอร์โทร 045 - 313 - 472

อีเมล meuang_sc@hotmail.com

To Top ↑