meuang_sc@hotmail.com

045-313-472

มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

2 เม.ย. 2021 22:15:05 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 314
วันที่ 2 เมษายน 2564   โรงเรียนเมืองอุบลนำโดยนายณัฐพงษ์ ดาขวา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจำนงค์ ประพรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยครูประจำชั้น ได้มอบทุนการศึกษาจากสำนักงานกองทุนเพื...

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

19 มี.ค. 2021 22:50:00 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 348
วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 2564 นายณัฐพงษ์ ดาขวา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจำนงค์ ประพรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา จัดกิจกรรมเข้าค่าย เดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือส...

การประเมินความสามารถด้านการอ่านการเขียนของผู้เรียน

17 มี.ค. 2021 23:00:00 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 419
      วัน พุธ ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔       โรงเรียนเมืองอุบลนำโดยนายณัฐพงษ์ ดาขวา ผู้อำนวยการสถานศึกษา นายจำนงค์ ประพรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะ...

การเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน

10 มี.ค. 2021 22:00:00 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 390
บรรยากาศการหาเสียงและการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

กิจกรรมแผนการให้สุขศึกษาในโรงเรียน "เรื่องโรคอ้วน"

5 มี.ค. 2021 22:30:00 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 766
วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔    นายณัฐพงษ์ ดาขวา ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเมืองอุบล ได้ร่วมกิจกรรมแผนการให้สุขศึกษาในโรงเรียน "เรื่องโรคอ้วน" ของนักศึกษาคณะสาธารณสุ...

โครงการอบรมโรงเรียนปลอดขยะ(ZERO WASTE SCHOOL)

23 ก.พ. 2021 22:38:01 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 295
โรงเรียนเมืองอุบลร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายณัฐพงษ์ ดาขวา ผู้อำนวยการสถานศึกษา อบรมตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโ...

โรงเรียนปลอดขยะ(ZERO WASTE SCHOOL)

19 ก.พ. 2021 16:27:19 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 541
นายณัฐพงษ์ ดาขวา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองอุบล ประชุมชี้แจงนโยบายและทิศทางการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะ(ZERO WASTE SCHOOL)

การจัดงานวันคริสมาสต์

25 ธ.ค. 2020 22:00:00 กิจกรรมโรงเรียนเมืองอุบล ปียะนุช จรุงพรสวัสดิ์ 422
กิจกรรมวันคริสมาสต์โรงเรียนเมืองอุบล
To Top ↑